70. rocznica męczeńskiej śmierci Bohaterów Niezłomnych

12 maja 1948r. w więzieniu mokotowskim zamordowano oficerów Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych: ppłk. Stanisława Kasznicę ps.”Wąsacz”, komendanta głównego NSZ oraz kpt. Lecha Karola Neymana ps.”Butrym”, komendanta Okręgu Pomorskiego NSZ, jednego z głównych twórców programu zachodniego Narodowych Sił Zbrojnych. Niezłomni Poznaniacy zginęli śmiercią męczeńska. Cześć Ich Pamięci.

25 maja 1948r. w tej samej mokotowskiej katowni został zamordowany Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie Auschwitz. Autor raportów o Holocauście. tzw. Raportów Pileckiego. Rotmistrz po licznych torturach w trakcie ostatniego widzenia z żoną, wyznał „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono. Bo Oświęcim to była igraszka”.

CZEŚĆ I CHWAŁA NIEZŁOMNYM BOHATEROM