Kolejne łupienia właścicieli pojazdów

Delegacja lokalnych struktur Kukiz’15 złożyła niezapowiedzianą wizytę poznańskim posłom Prawa i Sprawiedliwości. Miała ona związek z deklaracją, która padła z ust premiera Morawieckiego, że planuje się wprowadzić kolejny podatek – tym razem od aut z silnikiem o pojemności od 2-2,5 litra wzwyż. W piśmie, które złożonym na ręce posłów, zwrócono uwagę na fakt, że obecnie […]

TAK dla JOW

Sprzeciw Kukiz’15 wobec upartyjnienia samorządów w wykonaniu PiS. Poniżej przedstawiamy Państwu pełną treść naszego stanowiska: Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 Oddział Poznań wyraża stanowczy sprzeciw wobec postępującego procesu upartyjniania państwa realizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. … Likwidacja JOW, wprowadzenie okręgów wielomandatowych oraz arbitralne, jednoosobowe ustalanie ich granic to niektóre z propozycji zmian w samorządzie […]

Apel z okazji Rocznicy Powstania Poznańskiego

Szanowni Państwo,       W zeszłym roku poznańscy kukizowcy obserwujący polską scenę polityczną mieli poważny dylemat , czy wziąć udział w oficjalnych obchodach rocznicy Powstania Poznańskiego . Narastająca temperatura sporu politycznego spowodowała, że mieliśmy obawy dotyczące możliwości wykorzystania obchodów rocznicy Powstania niezgodnie z ich intencją. Podjęliśmy wówczas decyzję, że aby uniknąć niepotrzebnych napięć zorganizujemy […]

Stanowisko Kukiz’15 dot. wyboru dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał

Poznański oddział Stowarzyszenia Kukiz’15 wyraża zaniepokojenie stanem praworządności i transparentności podejmowanych decyzji w obszarze kultury przez władze miasta Poznania. Pierwszy przykład to powołanie na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał prof. Marka Wasilewskiego, który przegrał w konkursie z dotychczasowym dyrektorem tej placówki dr Piotrem Bernatowiczem. Sytuacja ta podważa sens ogłaszania konkursów. Platforma Obywatelska, której członkiem jest […]

Stanowisko poznańskiego Oddziału Kukiz’15 w sprawie ustawy metropolitalnej

STANOWISKO STOWARZYSZENIA KUKIZ’15, ODDZIAŁ POZNAŃ W SPRAWIE USTAWY POWOŁUJĄCEJ METROPOLIĘ POZNAŃSKĄ W Polsce bez wątpienia istnieje problem określenia właściwych ram prawno-administracyjnych dla funkcjonowania organizmów wielkomiejskich. Dyskusja na ten temat toczy się u nas przynajmniej od dwudziestu lat. Podejmowane są pewnego rodzaju wysiłki, także legislacyjne. Takie projekty charakteryzują się różnym poziomem kompleksowości. Przykładami prób rozwiązań tego zagadnienia […]

TO NIE JEST KRAJ DLA CHORYCH LUDZI

Wszyscy trzymaliśmy kciuki 3-go września za 9-letnią Asię z Poznania, która organizowała zbiórkę dla swojej chorej mamy. Zachwyt nad zaradnością małej dziewczynki przerywała niekiedy refleksja „co to jest za kraj, w którym dziecko musi w desperacki sposób ratować swoją chorą mamę?”. Pytanie spychane było jednak na boczny tor ze względu na wielki sukces ackji. Udało […]

Oświadczenie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15

Stanowisko Kukiz’15 Poznań w sprawie obchodów rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.     My, obywatele zrzeszeni w Stowarzyszeniu na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15, wyrażamy głęboki smutek z powodu przebiegu głównych uroczystości rocznicowych Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. Uważamy, że rocznice tak ważnych wydarzeń nie powinny być okazją do manifestowania aktualnych podziałów politycznych. Apelujemy aby już […]