CZERWIEC ’56 PAMIĘTAMY

Pamiętamy o tragicznych wydarzeniach poznańskiego czerwca 56 roku, o jego przyczynach, skutkach i ofiarach.      Podczas uroczystości warto porozmawiać z osobami, które pamiętają ten czas. Pan Antoni opowiedział swoje osobiste przeżycie. 28 czerwca 1956 roku był w wojsku, w Jednostkach Nadwiślańskich. Podczas popołudniowych zajęć kulturalno-oświatowych nagle padł rozkaz mobilizacji. Pan Antoni był odpowiedzialny za stan cystern paliwowych, w których musiał uzupełnić […]