79. rocznica pierwszych uwięzień w niemieckim obozie przesiedleńczym POZNAŃ – GŁÓWNA

Obraz wysiedleń wyglądał następująco …. wtargnięcia hitlerówców do mieszkań, kilkanaście minut na spakowanie walizki, przepadek mienia, wywózka do miejsca otoczonego drutem kolaczastym, rampa, strażnicy, baraki, drewniane prycze, temperatura od -15 do -25, prace na terenie obozu i docelowo wysiedlenie do Generalnej Guberni. Tak zimą 39. rozpoczęła się gehenna Poznaniaków i Wielkopolan w ramach wyniszczenia narodu […]

76. rocznica męczeńskiej śmierci „Poznańskiej Piątki”

24 sierpnia o godzinie 20:30, Poznaniacy z Kukiz’15 oddali Hołd Pamięci „Pięciu Błogosławionym Oratorianom”.   Po ponad dwóch latach kaźni Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski za działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Bojowej oraz zaangażowanie w salezjańskie duszpasterstwo, zostali skazani na zgilotynowanie. Wyrok niemieccy oprawcy wykonali 24 sierpnia 1942 roku o godzinie 20:30 […]

14 lutego, święto nie tylko dla zakochanych

W dniu 14 lutego 2017 roku obchodzimy 75 rocznicę powstania Armii Krajowej (w skrócie AK). Kim zatem byli żołnierze AK? Dla jednych to żołnierze i bohaterowie walczący o wolność Polski, dla okupantów z kolei byli bandytami, partyzantami i wrogami, których należało zdekonspirować i zlikwidować. Dziś coraz mniej żyje osób będących wówczas w szeregach AK. Niejednokrotnie […]

Walne Nadzwyczajne Wyborcze Zebranie Kukiz’15, Oddział 39

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 zgodnie z § 32 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału 39, które odbędzie się: 07.07.2016r. o godzinie 18:00 ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań. Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.    Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia 2.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 3.    Podjęcie uchwały […]