79. rocznica pierwszych uwięzień w niemieckim obozie przesiedleńczym POZNAŃ – GŁÓWNA

Obraz wysiedleń wyglądał następująco …. wtargnięcia hitlerówców do mieszkań, kilkanaście minut na spakowanie walizki, przepadek mienia, wywózka do miejsca otoczonego drutem kolaczastym, rampa, strażnicy, baraki, drewniane prycze, temperatura od -15 do -25, prace na terenie obozu i docelowo wysiedlenie do Generalnej Guberni. Tak zimą 39. rozpoczęła się gehenna Poznaniaków i Wielkopolan w ramach wyniszczenia narodu […]