Walne Nadzwyczajne Wyborcze Zebranie Kukiz’15, Oddział 39

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 zgodnie z § 32 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału 39, które odbędzie się:

07.07.2016r. o godzinie 18:00 ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań.

Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.    Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia
2.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Oddziału.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela Członków z Oddziału na Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia.
7.    Wolne wnioski.